dr-szabova-prof1

Vstupní vyšetření

Součástí Vaší první návštěvy bude vstupní vyšetření, při kterém Vám položím otázky týkající se celkového zdravotního stavu, životního stylu a návyků, rodinné anamnézy a dosavadní léčby neplodnosti. Diferenciální diagnostika potrvá přibližně půl hodiny a je klíčová k navržení přesného léčebného postupu pomocí akupunktury.

Návrh terapie

Podle tradiční čínské medicíny lze „stejné nemoci léčit odlišným způsobem a odlišné nemoci léčit stejným způsobem“. Vše záleží na mnoha konkrétních faktorech jako celkový zdravotní stav, konkrétní příčina nebo anamnéza a jejich vzájemné kombinaci. Proto může být i léčba zdánlivě stejného onemocnění různá a tedy každé pacientce na základě vstupního vyšetření navrhuji individuální průběh terapie.

Průběh terapie

Úspěch léčby akupunktury spočívá v pravidelné stimulaci akupunkturních bodů jehličkami, a proto je důležité na terapii docházet pravidelně. Četnost i délka aplikace je zcela individuální, obvykle ale hovoříme o půlhodinové terapii jedenkrát týdně po dobu několika měsíců. Díky časové náročnosti akupunktury doporučuji začít s léčbou v dostatečném předstihu před samotným gynekologickým zákrokem.