akupunktura

Akupunktura

Léčebná metoda vycházející z učení tradiční čínské medicíny spočívá ve stimulaci akupunkturních bodů za pomoci tenkých akupunkturních jehliček. Tyto body jsou napojeny na orgány meridiány tedy akupunkturními drahami, kterými podle tradiční čínské nauky proudí životní energie čchi. Nerovnováha toku energie negativně ovlivňuje lidské zdraví a způsobuje nemoci. Akupunktura pak životní energii opět vyrovnává, předchází jejím dalším výkyvům a přináší harmonii do Vašeho těla.

zenova-zahradka

Základní princip akupunktury

Životní energie čchi odráží vnitřní souboj protichůdných prvků Jin – Jang, které jsou podle staročínské filosofie podstatou všech věcí, jevů a přírodních procesů. Každý orgán v lidském těle tak funguje s určitým podílem Jin a Jang. Ty v sebe přecházejí, transformují se a udržují vzájemně křehkou rovnováhu, která je klíčová pro lidské zdraví. Terapie pak vychází z množství ženského Jin a mužského Jang principu v léčeném orgánu.

5-elementu

Princip pěti prvků

Vedle principu Jin a Jang se akupunktura opírá také o princip pěti prvků a jejich vzájemné ovlivnitelnosti. Z tohoto hlediska spojuje pět základních přírodních prvků dřevo, oheň, země, kov a voda každý dva orgány, z nichž jeden náleží právě Jin a druhý Jang. Hovoříme tedy o párových akupunkturních drahách, které vzájemně působí na harmonii daných orgánů a proudění životní energie čchi.

moxovani

Moxování

Další z možností stimulace akupunkturních bodů je vedle napichování jehliček také jejich prohřívání. K tomu slouží moxa, tedy tyčinka vyrobená ze sušeného pelyňku Argyova. Jedná se jak o nepřímou metodu, kdy se zapálené moxy nedotýkají kůže přímo, ale prohřívají meridiány z bezpečné vzdálenosti, nebo o přímou, kdy se tyčinkami prohřívají přímo akupunkturní jehličky pro hlubší stimulaci.